vrijdag 16 november 2012

Die maandagochtend in de krant...


Maandagochtend, nog niet goed wakker, valt mijn oog als eerste op volgend artikel in de krant: ‘Sociale klasse bepaalt gezondheid baby’. En ook nog : ‘Belgische gezondheidskloof groeit.’
Van dergelijke berichten gaat elk (Logo)hart toch stilletjes een beetje bloeden… .
Als Logo is het immers onze missie om gezondheidswinst te genereren bij de totale bevolking.
Concreet proberen we dit te bereiken door initiatieven te ondernemen die, onder meer, gericht zijn op een daling van het aantal rokers, het bevorderen van gezond eetgedrag, het voorkomen van depressie en suïcide,… .
Een niet onbelangrijk accent wordt daarbij ook gelegd op het dichtrijden van de kloof tussen arme en rijke bevolkingsgroepen.

Uit het artikel, dat gebaseerd was op een onderzoek van de Gentse professor Sara Willems, bleek de trend te zijn: hoe armer, hoe ongezonder. Zelfs voor wie nog in de baarmoeder zit.
Het opleidingsniveau van de moeder zou een indirecte invloed hebben op het geboortegewicht: bij moeders die enkel lager onderwijs hebben genoten, weegt 10% van de baby’s minder dan 2,5 kilo, bij moeders met een hoger diploma is dit slecht 5,6%. Ook vroeggeboorte komt vaker voor in de lagere sociale klasse.
Verschillende factoren spelen een rol aldus Willems. Vrouwen uit lagere sociale klassen hebben vaak een ongezondere levensstijl: ze eten minder gezond, gebruiken wat meer alcohol en roken meer. Ze zijn ook vaker ziek omdat ze minder gebruik maken van preventieve gezondheidszorg.
Bovendien heeft het besef dat je onderaan de sociale ladder staat evengoed invloed op je gezondheid, depressies zijn hier maar één voorbeeld van.
De trend blijft zich ook op latere leeftijd doorzetten, kinderen uit lagere sociale klassen kampen bijvoorbeeld met meer emotionele problemen. Daarnaast blijkt zelfs de opleiding van het kind zelf een rol te spelen: kinderen uit het ASO eten bijvoorbeeld gezonder dan kinderen uit het TSO.

Om de (gevolgen van de) ongelijkheid wat bevattelijker te maken werd in het artikel een Brussels voorbeeld aangehaald dat me toch eventjes naar de keel greep: de levensverwachting van een kind dat geboren wordt in het welstellende Ukkel ligt drie jaar hoger dan die van een kind geboren in laag-Molenbeek… .
Bevattelijk genoeg wat mij betrof.

En toch, naast een bloedend Logo-hart, zorgen dergelijke artikels ook weer voor een nieuwe boost: het is een bewijs dat onze missie en onze inspanningen nog steeds relevant zijn en dat we er voor moeten blijven gaan!
En als ik dan rondom me kijk, naar al die enthousiaste (en strijdvaardige) collega’s, heb ik daar ook het volste vertrouwen in.


Heb ook jij intussen zin gekregen om je steentje bij te dragen en wil je graag samenwerken met het Logo? Neem dan eens een kijkje op onze website en projectenpagina: http://www.logo-oostbrabant.be/default.aspx?main=10 !Loes Huylebroeck
Loes@logo-oostbrabant.be


Geen opmerkingen:

Een reactie posten