vrijdag 18 januari 2013

Over nieuwjaarskussen en motivatie


Het is weer zover: 2013 heeft 2012 om het hoekje geholpen. U passeert dezer dagen geen mens zonder drie kussen. We wensen elkaar vervolgens een gelukkig nieuwjaar en vaak volgt onmiddellijk “een goeie gezondheid, natuurlijk”. Zelfs in de stad der liefde* hoorden we ettelijke keren en in één adem “bonne année, bonne santé”. En ook in goede voornemens scoort gezondheid goed: meer bewegen, gezonder eten, stoppen met roken, minder piekeren , … .

Zijn we er ons dan wel degelijk van bewust dat onze gezondheid eigenlijk ons hoogste goed is? En schuilt er dan in elke mens de intrinsieke motivatie om voor een gezonde levensstijl te kiezen?
Als dat het geval is, is het de kunst om die motivatie aan de oppervlakte te brengen. En ermee aan de slag te gaan. Ook u kan vrienden, familie, kennissen of collega’s helpen bij het volhouden van hun goede voornemens en de weg naar succes. Hoe? Door wat Stephen Rollnick motiverende gespreksvoering noemt. Dat is een methode om mensen aan te zetten tot verandering door daarover te praten.

De basis:
1. Stel open vragen die uitnodigen tot nadenken: waarom wil je stoppen met roken? Wat houdt je tegen om naar het werk te fietsen? Gezonder eten, hoe zie je dat zelf?
2. Luister reflectief en probeer te achterhalen wat hij/zij precies bedoelt: iemand slaagt er maar niet in om met de fiets naar het werk te rijden. Misschien is dat voor hem/haar gewoon niet de beste manier om te bewegen, maar zijn er andere mogelijkheden die wel haalbaar zijn?
3. Bevestig: het is goed dat je de intentie hebt om meer te bewegen. Je hebt al eens geprobeerd om te stoppen met roken, dus je hebt getoond dat je de sigaret al eens kon missen.
4. Vat samen wat hij/zij tegen je vertelt in zijn/haar woorden. Zo geef je aan dat je luistert en geef je hem/haar de mogelijkheid om zelf na te denken over wat er werd gezegd.

Motiverende gespreksvoering leer je alleen door te oefenen. Luisteren vraagt tijd, maar oogst op langere termijn ongetwijfeld succes. Zin in meer? Het Logo biedt een gratis opleiding (2u) aan voor organisaties die werkzaam zijn in de welzijns- en gezondheidssector.

Gezondheid is traditiegetrouw een hot topic in januari. Samen kunnen we het die elf andere maanden ook op de agenda krijgen. 2013, kom maar op!* Parijs


Kim

kim@logo-oostbrabant.be

vrijdag 11 januari 2013

Preventieve onderzoeken tegen kanker? De voordelen wegen op tegen de nadelen!

Net voor de kerstvakantie kreeg ik een brief in de bus van het Centrum voor kankeropsporing: uitnodiging voor deelname aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Goed dat ik hieraan herinnerd word. Op dit ogenblik gaat namelijk slechts 59% van de vrouwen tussen 25 en 64 jaar regelmatig naar de gynaecoloog of huisarts om een uitstrijkje te laten nemen.
Minister Vandeurzen meldde in onderstaand filmpje dat een
volledige terugbetaling vrouwen moet aanzetten om zich te laten screenen voor baarmoederhalskanker. Sinds 1 januari 2013 worden namelijk de onkosten voor het nemen van een uitstrijkje om de 3 jaar (i.p.v. om de 2 jaar) volledig terugbetaald. 


Op basis van wetenschappelijk onderzoek besliste de Vlaamse overheid om vanaf 
2014 een grootschalige darmkankerscreening organiseren. Elke Vlaming tussen 50 en 74 jaar zal een uitnodiging in de bus krijgen om aan dit bevolkingsonderzoek deel te nemen. Er liep reeds een succesvol proefproject in Borgerhout, Schilde en Vosselaar, waaruit blijkt dat daar alvast 40% van de bevolking bereid is om aan de screening op darmkanker deel te nemen.
Logo’s werken al langer mee aan de borstkankerscreening. Dit jaar werd de kaap van 50% deelname bereikt. In 2003 was dit slechts 35%. Maar de weg is nog lang naar het streefdoel van 75%.
Momenteel staat de mammobiel in Bertem en verplaatst zich half januari verder naar Huldenberg. Dit jaar zullen zowel infosessies voor huisartsen als voor mandatarissen georganiseerd worden, en zal eveneens de fotoreportage herhaald worden voor de geïnteresseeerde gemeenten.  
 
Maar wist je ook dat we via het mammoboxspel borstkankerscreening bespreekbaar willen maken en we ons ook willen richten op allochtone vrouwen? Ik ben alvast benieuwd of we in 2013 de laagst scorende gemeenten in onze regio kunnen ondersteunen om de deelname te verhogen!

Karen
               
karen@logo-oostbrabant.be

vrijdag 4 januari 2013

Goede voornemens?!? ... Praat erover!

Net voor de kerstvakantie lanceerde Minister Vandeurzen een nieuwe website: www.geestelijkgezondvlaanderen.be. Deze website wil het taboe dat er heerst rond psychische problemen doorbreken. Aan je werkgever vertellen dat je niet komt werken omwille van een gebroken been is nog steeds een heel ander verhaal dan vertellen dat je een depressie, angststoornis, … doormaakt.


Wat cijfertjes?
Eén op vier mensen kampt met ernstige psychische problemen, één op tien voelt zich niet goed in zijn vel. Dit wil zeggen dat het iedereen kan overkomen: jezelf, je familie, je vrienden, … Toch heerst er soms nog schroom en taboe over de problematiek, waardoor we niet snel genoeg of geen hulp zoeken. De website wil een antwoord geven op alle vragen die je hebt rond geestelijke gezondheid, alsook de gegevens oplijsten die je nodig hebt om hulp te zoeken.
De maand december leek wel de maand om taboes te doorbreken. Ook Studio Brussel deed zijn bijdrage met de campagne Music For Life ‘Een week om dementie nooit te vergeten.
Weer wat cijfertjes?
De kans dat iemand dementie krijgt is op dit moment één op vijf. In Vlaanderen hebben meer dan 100.000 mensen dementie, in heel België zijn dat er 165.000. Drie keer meer mensen komen rechtstreeks of onrechtstreeks in contact met dementie. Niet alleen mantelzorgers, maar uiteraard ook familie en vrienden. De volgende slagzin en website zegt het allemaal:

Na een maand waarin vele taboes werden doorbroken is het tijd voor de goede voornemens. Als ik eentje mag suggereren? ‘Praat erover’. Om mensen met psychische problemen een hart onder de riem te steken, maar ook omdat ‘in je hoofd een mug een olifant kan baren’.


(stel je voor J)

Liesbeth