zondag 10 februari 2013

You' ve come a long way, baby

Van Marlboro-cowboys naar nicotine-junkies...van vrijgevochten individualisten naar marketingslachtoffers...van de smaak van de grote, wijde wereld naar de muffe woonkamers van steuntrekkers ...

Hoe is het zover kunnen komen?

De EU beloont jaarlijks journalisten die op een verdienstelijke wijze het bewustzijn verhogen voor maatschappelijke vraagstukken in verband met gezondheid. Een speciale prijs wordt uitgereikt voor artikelen die berichten over "stoppen met roken". Dit jaar viel de beurt te eer aan Tobias ZICK, die voor het Duitse NEON magazine een bijdrage schreef  over de impact van het gezondheidsbeleid op dit ongezonde gedrag. (1)
In Duitsland is het percentage rokers in de leeftijd van 12 tot 17, in tien jaar tijd gedaald van 28 naar 12%. Jeugdonderzoeker, Klaus HURRELMAN benoemt de resterende jonge rokers zo: leerlingen van lagere  onderwijsniveaus en leerlingen met speciale noden …. De jobkansen van volwassen rokers zijn er gekelderd. De opvatting heerst dat hun rookgedrag bewijst dat ze niet om kunnen met stress...

In 1943 schreef Sartre nog: 'Life without cigarettes is a little less worth living'. En kan je je James Dean, Humphrey Bogart, Audrey Hepburn… nog inbeelden zonder sigaret? In hun hoogdagen verhieven feministen de sigaret tot ‘toorts van de vrijheid’. You've come a long way, baby was in de jaren '60 het verkoopspraatje voor het vrouwenmerk 'Virginia Slims'. Zien roken, doet roken. Ongetwijfekd krijgen (ex-) rokers goesting als ze de serie 'mad men' herbekijken.Hoe is deze snelle evolutie mogelijk geweest?
Armando PERUGA, tabaksexpert van de WHO ziet het zo. Roken is niet langer correct. De illusie die de industrie ons voorschotelde en roken linkte aan schoonheid, sportiviteit, avontuur, mannelijkheid en sociale status, ligt aan diggelen. Twee beleidsmaatregelen leverden een belangrijke bijdrage: het aan banden leggen van de marketing en de opeenvolgende rookverboden in openbare ruimtes.

Met Ierland als koploper, tellen we nu 31 Europese landen waar roken verboden is op allerlei openbare plaatsen. Net als in België ging in Duitsland het invoeren van nieuwe rookbeperkingen gepaard met heel wat politiek theater. We hebben moeten ondervinden dat wetgevingen met vreemde en zwaar onderhandelde uitzonderingen, niet werken. Herinner je de hilarische discussies over cafés die eetgelegenheden werden als ze onverpakte, droge worsten serveren…?

Sinds 1 juli 2011 is het rookverbod van toepassing in alle horecazaken, zonder uitzondering en dus ook in casino’s, chichabars en discotheken.  Alle dissidente cafébazen in Vlaanderen ten spijt: there is no way back! Denk aan de volgende generatie. Het is onze plicht om het voor hen simpelweg vanzelfsprekend te maken dat er niet gerookt wordt in een vliegtuig, de cinema of op café.


(1) Thick air (pdf, 33KB): heel vrij vertaald en samengevat
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten