maandag 22 april 2013

Vallen en mazelen, jong en oud in de kijker deze week!

Je kan er niet meer naast kijken de laatste dagen, de ‘Week van de valpreventie’ staat duidelijk voor de deur. Van 22 tot 28 april staat alles weer in het teken van ‘vallen’.  De focus ligt deze editie op 'bewegen', één van de belangrijke factoren om vallen te voorkomen. En ja hoor, vallen kan echt iedereen overkomen. Kijk maar naar Konigin Beatrix, die struikelt op de rode loper.  
Een op de drie 65-plussers valt minstens één keer per jaar. En zo’n valpartij heeft vaak nare gevolgen – gevolgen die je liever vermijdt.  Gelukkig kan je de kans op vallen makkelijk zelf verkleinen door actief te zijn en je veiligheid te verhogen. Hoe sneller je daarmee begint, hoe beter.

Dit jaar zijn er in onze regio reeds 39 organisaties (woonzorgcentra, buurtcentra, ocmw’s, …) ingeschreven. Zij zetten deze week allemaal het thema ‘vallen’ in de kijker. Zo zien we dat de buurtwerking van Leuven de handen in elkaar slagen en een dansfeest organiseren op 24 april.

                                   
Dansschool De smet camby uit Herent nodigt ook alle senioren uit die graag een danspasje zetten of graag eens kennis maken met ballroomdansen en lijndansen.  Op vrijdag 26 april is iedereen welkom op deze gratis dansnamiddag.
En zo zijn er nog een hele hoop activiteiten. Bij deze doe ik nog eens een warme oproep aan iedereen. Organiseer een activiteit en post ze op de facebookpagina van de week van de valpreventie. Lees alles over de week van de valpreventie op www.valpreventie.be.

Operatie Vaccinatie
Maar we zouden het bijna vergeten, deze week is het ook de Europese vaccinatieweek. De week is een initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dit jaar wordt aandacht gevraagd voor het belang van vaccinatie tegen mazelen. We willen de vaccinatiegraad tegen mazelen verhogen, vooral bij de leerlingen van het 5de leerjaar. 95% van onze kinderen zou zich moeten laten vaccineren tegen mazelen. 95% is de drempel om ervoor te zorgen dat de mazelen zich niet kunnen verspreiden. In Vlaanderen zijn we er bijna: 92,5% van onze tienjarigen laat zich al vaccineren. Nog een kleine inspanning dus en dan kunnen we deze gevaarlijke ziekte op termijn uitschakelen.


 Uiteraard zijn er heel wat campagnematerialen ter beschikking zoals bv. een advertentie, een quiz voor in de klas en affiches. Je vind al deze materialen op www.vaccinatieweek.be. 

Joke

woensdag 17 april 2013

Over mobiliteitsvraagstukken van elke dag…

Tijdens mijn sollicitatiegesprek bij Logo Oost-Brabant voor medisch milieukundige werd mij gevraagd hoe ik mijn woon-werk verplaatsing, m.n. Hasselt – Herent, zou realiseren. De keuze voor het openbaar vervoer – trein met overstap te Leuven – leek me evident. Ik pendelde immers al 9 jaar tussen Hasselt en Brussel-Centraal en elke dag alleen in de wagen zitten zou zeker aan mijn geweten knagen daar dit niet zou overeenstemmen met mijn duurzame ingesteldheid. Zes weken later probeer ik nog steeds moedig vol te houden, maar mijn gezinssituatie en af en toe een gemiste overstap of een overvolle trein verleiden me meer en meer om toch voor de wagen te kiezen. Op het juiste moment kopt de krant De Morgen ( 15 april 2013): “Verkeer is grotere vervuiler dan industrie”, waardoor ik deze week toch weer met eer en geweten met de trein naar het werk reis.

Hopelijk kan deze opstoot in de actualiteit ook jou bezinnen over de dagdagelijkse mobiliteitsvraagstukken. Alvast enkele ingrijpende cijfers en weetjes gebaseerd op het Milieurapport Vlaanderen (indicatorrapport 2012):
  • Sinds 2000 is het aantal personenkilometers sneller gestegen dan het bevolkingsaantal;
  • De efficiëntieverbetering van voertuigen heeft een positieve impact op de uitstoot van verontreinigende stoffen, maar door het stijgende aantal kilometers daalt de globale uitstoot niet;
  • Terwijl de milieu-impact van de industrie afneemt, stijgt het aandeel van verkeer in de totale uitstoot van luchtverontreinigende stoffen tot zelfs 1/3de voor fijn stof (PM2,5);
  • Fijn stof veroorzaakt jaarlijks ongeveer 79.500 verloren gezonde levensjaren door ziekte of vroegtijdige sterfte in Vlaanderen;
  • De jaarlijkse gezondheidskost voor gezondheidseffecten gerelateerd aan blootstelling aan fijn stof wordt geschat op 5,22 miljard euro in Vlaanderen.
Los van deze harde cijfers leidt gemotoriseerd vervoer veelal tot individualisering en een sedentaire levenswijze met te weinig beweging. Neem je daarenboven de fiets of ga je te voet dan spaar je ook nog heel wat geld uit. De critici zullen wellicht verwijzen naar de nadelige gezondheidseffecten van fietsen of stappen langs een drukke weg. Nochtans toont onderzoek aan dat de effecten van dagelijks bewegen meer doorwegen dan de risico’s van fijn stof en verkeersongevallen. Met andere woorden, netto gezien is er voor de meesten onder ons een gezondheidswinst en wie fietst of stapt levert bovendien een bijdrage tot de verbetering van de luchtkwaliteit.

Nog niet helemaal overtuigd of weet je niet goed waar te beginnen? Probeer dan eerst eens om korte afstanden op een duurzame wijze te overbruggen. De actiecampagne “mijn korte ritten” loopt helaas ten einde, maar met belgerinkel naar de winkel start op 4 mei. Gedaan met goede voornemens, ga gewoon over tot actie!


Stien

stien@logo-oostbrabant.be

donderdag 11 april 2013

Over bittere waarheid en zoete leugens

Toen ik 14 jaar (slik!?) geleden in deze job stapte, maakte ik kennis met potentiële partners voor dit gezonde Logo-netwerk en peilde naar hun verwachtingen op het vlak van gezondheidspromotie. De aanwezigheid van frisdrank- en snoepautomaten op schoolspeelplaatsen stond toen met stip bovenaan het lijstje van historische vergissingen die de ongezonde leefstijl van jongeren in de hand werkt. Dit onderwerp is bij Logo Leuven en later Logo Oost-Brabant steeds hoog op de agenda blijven staan. Op een positieve manier vragen we scholen om plaats te ruimen voor een gezond aanbod en pleiten tegelijk met overtuiging voor het wegnemen van de verkoop van frisdrank op school. We luisteren naar diegene die het niet met onze standpunten eens zijn en voorzien hen van antwoord en sluitende argumenten.
In deze Panorama-uitzending over het nieuwe zoet ‘Stevia’ mocht ik 13 jaar later dan uitleggen waarom die frisdrankautomaten nu nog steeds op Vlaamse speelplaatsen staan…

Vandaag wringt de beroepsvereniging van diëtisten zich in bochten om uit te leggen waarom ze aansluit bij een advertentiecampagne die door Coca Cola is betaald en de voordelen van suiker benoemt: suiker is geen gif dat je absoluut moet vermijden. Patrick Mullie antwoordt fel: ‘Moet je suiker onder de aandacht brengen, wetende dat de mensen geen 10 maar 20% van hun energie uit suiker halen, dat 50% van de volwassenen overgewicht heeft en dat er 200.000 te dikke kinderen rondlopen?

In schril contrast met het verhaal van de beroepsvereniging lezen we in Knack van 3 april ophefmakende feiten over suiker[1]. Steeds meer gerespecteerde wetenschappers wijzen dit genotsmiddel aan als oorzaak van de obesitasepidemie; vraatzucht en luiheid worden van de baan geveegd als mogelijke verklaringen. De auteurs zoomen in op de verslavende werking van suiker.

Het artikel laat ook Kelly Brownell, directeur van het Rudd Center for Food Policy & Obesity aan de Yale University aan het woord: met voeding is het niet anders dan met roken. Door rokers te berispen en hen de fatale gevolgen voor te spiegelen, kun je er misschien een handvol toe bewegen om ermee op te houden. Dat er vandaag in de VS nog slechts half zoveel jongeren roken als 10 jaar geleden, is in de eerste plaats te danken aan de hoge belasting op tabak en het rookverbod in openbare ruimten. Hij beveelt aan om de reclame voor ongezonde levensmiddelen te beperken of te verbieden. Vooral softdrinks, één van de belangrijkste suikerbronnen, wil hij radicaal bestrijden. Op scholen zouden ze best niet meer worden verkocht…

In 2006 zette het magazine Time, Kelly Brownell op de lijst van honderd meest invloedrijke mensen ter wereld. Wie zijn wij om hem tegen te spreken….

Annick
annick@logo-oostbrabant.be


[1] Knack, 3 april 2013. De zoete drug. De bittere waarheid over suiker.

donderdag 4 april 2013

A lost generation?

Als preventiecoach probeerde ik de afgelopen drie jaren een steentje bij te dragen aan  de geestelijke gezondheid van onze Vlaamse jongeren. Samen met mijn collega preventiecoaches ondersteunde ik secundaire scholen die een beleid rond geestelijke gezondheidsbevordering  wilden opzetten of verder uitbouwen.
We opteerden er met het project voor om te vertrekken vanuit een positieve invalshoek.  Niet toe te gaan spitsen op problemen, maar werken aan geestelijke gezondheidbevordering bij jonge mensen vertrekkend vanuit  5 beschermende factoren.
Uit onderzoek blijkt  namelijk dat als je onderstaande factoren en vaardigheden bij jongeren gaat stimuleren en vertrekt vanuit het potentieel dat ze in zich hebben, ze beter gewapend zijn tegen een ruim scala aan mogelijke geestelijke gezondheidsproblemen:
  • Sociale participatie: de mogelijkheid om op een actieve en constructieve manier deel te nemen en bij te dragen aan een samenleving zodat ze geloof ontwikkelen in eigen impact op en mogelijkheid tot bijdrage aan verandering.
  • Zelfmanagmentsvaardigheden: in staat  zijn om acties te ondernemen die bijdragen aan de ontwikkeling van de eigen identiteit en de participatie in de (schoolse) samenleving.
  • Emotionele verwerking: eigen emoties en die van anderen kunnen (h)erkennen, hier adequaat mee omgaan en de ruimte krijgen om emoties  te kunnen/mogen uiten.
  • Zelfachting: leren kennen en waarderen van  zichzelf, respecteren van hun eigen wensen en verlangens om, met (zelf)vertrouwen het leven te leiden dat ze willen in evenwicht met hun omgeving.
  • Omgevingskwaliteit: een  cultuur en structuur waarin ondersteund en uitgedaagd wordt en die maximaal stimuleert  sociale participatie, zelfmanagement, emotionele verwerking en zelfachting te ontwikkelen.

Om deze invalshoek te duiden en weer te geven hoe je ook bewust kan opteren om te focussen op het positieve in jonge mensen, werd wel eens gebruik gemaakt van het filmpje ‘Lost Generation’:

Gisteren tijdens het journaal werd mijn aandacht getrokken door een item over jongeren in Syrië die werden ingezet als verpleegkundigen in ziekenhuizen. Omwille van  een gebrek aan medisch personeel dienden twaalfjarigen er de eerste zorg toe aan slachtoffers van het gewapend conflict in hun land dat intussen al meer dan twee jaar aansleept.
Unicef publiceerde trouwens de afgelopen maand een rapport met een titel die ook mijn aandacht trok: ‘Syria’s Children: a lost generation?’.

 “Het conflict in Syrië treft intussen  meer dan vier miljoen mensen in de regio. Twee miljoen daarvan zijn kinderen en jongeren. Naarmate het conflict escaleert, verhoogt het risico dat zij een ‘verloren generatie’ worden. De toegang tot zuiver water is gedaald met twee derden. Eén op de vijf scholen is vernietigd , beschadigd of wordt door ontheemde families als schuilplaats gebruikt. Ziekenhuizen en gezondheidscentra  zijn verwoest en hun ervaren personeel is gevlucht. Ondertussen lopen kinderen trauma’s op doordat ze familieleden en vrienden gedood zien worden. Velen zijn doodsbang voor de geluiden en door wat ze zien van het conflict.”

En, heel eerlijk, dan ben ook ik even mijn positieve bril kwijt... Want wat met hun beschermende factoren?

  
Wil je het integrale rapport van Unicef bekijken? Surf naar:
http://www.unicef.be/nl/project-blog/syrie-2-jaar-van-conflict-brengt-een-hele-generatie-kinderen-gevaar                       
Loes