woensdag 17 april 2013

Over mobiliteitsvraagstukken van elke dag…

Tijdens mijn sollicitatiegesprek bij Logo Oost-Brabant voor medisch milieukundige werd mij gevraagd hoe ik mijn woon-werk verplaatsing, m.n. Hasselt – Herent, zou realiseren. De keuze voor het openbaar vervoer – trein met overstap te Leuven – leek me evident. Ik pendelde immers al 9 jaar tussen Hasselt en Brussel-Centraal en elke dag alleen in de wagen zitten zou zeker aan mijn geweten knagen daar dit niet zou overeenstemmen met mijn duurzame ingesteldheid. Zes weken later probeer ik nog steeds moedig vol te houden, maar mijn gezinssituatie en af en toe een gemiste overstap of een overvolle trein verleiden me meer en meer om toch voor de wagen te kiezen. Op het juiste moment kopt de krant De Morgen ( 15 april 2013): “Verkeer is grotere vervuiler dan industrie”, waardoor ik deze week toch weer met eer en geweten met de trein naar het werk reis.

Hopelijk kan deze opstoot in de actualiteit ook jou bezinnen over de dagdagelijkse mobiliteitsvraagstukken. Alvast enkele ingrijpende cijfers en weetjes gebaseerd op het Milieurapport Vlaanderen (indicatorrapport 2012):
  • Sinds 2000 is het aantal personenkilometers sneller gestegen dan het bevolkingsaantal;
  • De efficiëntieverbetering van voertuigen heeft een positieve impact op de uitstoot van verontreinigende stoffen, maar door het stijgende aantal kilometers daalt de globale uitstoot niet;
  • Terwijl de milieu-impact van de industrie afneemt, stijgt het aandeel van verkeer in de totale uitstoot van luchtverontreinigende stoffen tot zelfs 1/3de voor fijn stof (PM2,5);
  • Fijn stof veroorzaakt jaarlijks ongeveer 79.500 verloren gezonde levensjaren door ziekte of vroegtijdige sterfte in Vlaanderen;
  • De jaarlijkse gezondheidskost voor gezondheidseffecten gerelateerd aan blootstelling aan fijn stof wordt geschat op 5,22 miljard euro in Vlaanderen.
Los van deze harde cijfers leidt gemotoriseerd vervoer veelal tot individualisering en een sedentaire levenswijze met te weinig beweging. Neem je daarenboven de fiets of ga je te voet dan spaar je ook nog heel wat geld uit. De critici zullen wellicht verwijzen naar de nadelige gezondheidseffecten van fietsen of stappen langs een drukke weg. Nochtans toont onderzoek aan dat de effecten van dagelijks bewegen meer doorwegen dan de risico’s van fijn stof en verkeersongevallen. Met andere woorden, netto gezien is er voor de meesten onder ons een gezondheidswinst en wie fietst of stapt levert bovendien een bijdrage tot de verbetering van de luchtkwaliteit.

Nog niet helemaal overtuigd of weet je niet goed waar te beginnen? Probeer dan eerst eens om korte afstanden op een duurzame wijze te overbruggen. De actiecampagne “mijn korte ritten” loopt helaas ten einde, maar met belgerinkel naar de winkel start op 4 mei. Gedaan met goede voornemens, ga gewoon over tot actie!


Stien

stien@logo-oostbrabant.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten