vrijdag 3 mei 2013

Korte Metten met Sigaretten


 
Wist je dat 70% van de rokende Europeanen begint te roken voor hun 18ste verjaardag en dat bijna alle Europese consumenten (94%) die roken, hun eerste sigaret opsteken voor hun 25ste?
Ondanks de dalende trend van roken bij jongeren die de laatste jaren werd vastgesteld, heeft 37% van alle Vlaamse scholieren van het middelbaar onderwijs tijdens het schooljaar 2009-2010 ooit tabak gerookt, 10% rookt zelfs dagelijks (VRIND 2012). Hierbij is er tussen jongens en meisjes maar weinig verschil meer. Het dagelijks roken neemt sterk toe met de leeftijd, bij de 17- tot 18-jarigen rookt 20% dagelijks (VRIND 2012). Bovendien blijven ongelijkheden in opleiding bestaan: meer jongeren uit het beroepsonderwijs roken en ze roken meer sigaretten dan jongeren uit het technisch en algemeen onderwijs. Ze beginnen ook te roken op jongere leeftijd, waardoor de kans op verslaving vergroot (HBSC studie 2010).
 
Jongeren aanmoedigen en ondersteunen om niet te roken en hen helpen om te stoppen met roken is dus een topprioriteit in het kader van tabakspreventie.

Zo lanceren het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) en de Vlaamse Logos op maandag 6 mei "Korte Metten met Sigaretten". Dit is een wedstrijd om de kennis van jongeren over tabaksverslaving, de gevaren van tabak en stoppen met roken te testen. Jongeren tussen 14 en 18 kunnen tot en met 24 mei aan een quiz deelnemen op www.facebook.com/KorteMettenmetSigaretten en zo kans maken op een mooie Samsung tablet of cinematickets. Op 31 mei, Werelddag zonder tabak, worden de winnaars bekend gemaakt.

Rode draad doorheen de wedstrijd “Korte Metten met Sigaretten” vormt www.vlaanderenstoptmetroken.be/jongeren, een portaalsite over stoppen met roken die in 2012 door Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen gelanceerd werd. Jongeren kunnen er online ‘aankloppen’ met vragen over roken, hun eigen verhalen delen en tips vinden om van die sigaret af te raken. Op de site staan ook tests, filmpjes en een plan om te stoppen met roken.

Men zegge het voort...
Barbara

 

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten