dinsdag 18 juni 2013

Kinderen, eet meer hamburgers!

Na hun deelname aan het project Go Active!, werden begin deze maand verschillende basisscholen in het Vlaamse land beloond met een sportdag onder begeleiding van Kim Gevaert. Go Active! wil jongeren aansporen tot meer bewegen in het kader van 'een gebalanceerde actieve levensstijl'. Kim Gevaert is de meter van dit project.

Dit schooljaar hebben in totaal 733 Belgische basisscholen en 95.654 leerlingen tussen 6 en 12 jaar aan dit project deelgenomen. So far, so good… Ware het niet dat… dit scholenaanbod een initiatief is van McDonald's België.

In 2006 hebben we over dit project al een vraag gesteld aan de commissie voor zorgvuldig bestuur. Die waakt onder andere over de naleving van deze wetgeving.

25 februari 1997 - Decreet basisonderwijs
Art. 51. §4. Een schoolbestuur dat reclame toelaat, dient een aantal principes na te komen:
1° de door het schoolbestuur verstrekte leermiddelen of verplichte activiteiten blijven vrij van reclame;
2° facultatieve activiteiten blijven vrij van reclame, behoudens een sponsorvermelding;
3° de reclame is kennelijk niet onverenigbaar met de pedagogische en onderwijskundige taken en doelstellingen van de school;
4° de reclame brengt de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang.

Go Active! is een hersenspinsel van het communicatiebureau K’x creations. Het belangrijkste doel van K'x Creations is 'het verhogen van uw sales', zo luidt eerlijkheidshalve de eerste zin op hun website.
Vlaanderen gaat prat op zijn kritische en op autonomie gestelde onderwijssector. Ik vind het vreemd dat dit soort van commerciële praktijken dan toch ingang vinden en stand houden. Geen haan die er naar kraait…

Maar meer nog stel ik mij de vraag waar onze sector dan tekort schiet in het aanmoedigen van scholen om op een wijze, zuiver van commerciële belangen, manier aan bewegingspromotie te doen?
Een Cheeseburger bij McDonald’s is goed voor 295 kcal. Om die calorie-inname te compenseren, moet een kind van 35 kg 1 uur en 24 minuten fietsen aan 15km per uur. Een uitdaging, Kim, dat mag je wel zeggen.


Annick

Geen opmerkingen:

Een reactie posten