maandag 28 oktober 2013

Waarom investeren in een lokaal gezondheidsbeleid?

Uit onderzoek blijkt dat een derde van de burgers wakker ligt van gezondheidsproblemen, van stress of van gezondheidsrisico´s in de leefomgeving. Enkele straffe cijfers op een rij (gezondheidsenquête 2008): 27 % van de Belgische bevolking heeft een chronisch gezondheidsprobleem. 47% heeft overgewicht, 14% is zwaarlijvig; zelfs 22% van de kinderen tussen 5 en 9 weegt te veel. 25% rookt. 14% voelt zicht niet goed in zijn/haar vel. Het aantal zelfdodingen in Vlaanderen is 1,5 keer hoger dan het Europees gemiddelde. 53% van de dioxine-uitstoot wordt veroorzaakt door vuurtjes in de tuin. Fijn stof veroorzaakt jaarlijks 79.500 verloren gezonde levensjaren. Borstkanker blijft de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen.

Door gezondheid haar verdiende plaats in de meerjarenplanning te geven, komen gemeenten tegemoet aan alle mensen die bezorgd zijn om hun gezondheid en een goede gezondheid levert veel op. Over het algemeen leven gezonde mensen langer en hebben ze een hogere levenskwaliteit. Ze kunnen beter en langer voor zichzelf zorgen en doen minder een beroep op de zorg. Uiteraard heeft gezond leven ook een sociale en culturele functie en levert het een positieve impact op de ontplooiing van mensen en de maatschappij. Gezonde mensen dragen meer bij aan de samenleving, of het nu op de arbeidsmarkt is of als vrijwilliger. Investeren in gezondheid loont dus op vele fronten!


Gezonde Gemeente is een methodiek om steden en gemeenten te helpen stapsgewijs werk te maken van een lokaal gezondheidsbeleid. Geïnspireerd op 6 succesvolle pilootgemeenten en op de ervaringen van Zot van Gezond worden de verschillende stappen naar een Gezonde Gemeente geheel op maat van de gemeente en in samenspraak met de gemeente uitgewerkt. Als behoefte gestuurde methodiek heeft Gezonde Gemeente respect voor de lokale autonomie en benadrukt de regierol: de gemeente kan de determinanten die gezondheid beïnvloeden (leefstijl, omgeving, organisatie van de gezondheidszorg, erfelijke factoren) rechtstreeks of onrechtstreeks via een gezond beleid en aangepaste acties beïnvloeden. De kunst is de verschillende determinanten met elkaar te verbinden door ze op elkaar af te stemmen. Hierbij spelen integraal werken en een langetermijnvisie een belangrijke rol. Op basis hiervan is dan ook het concept Gezonde Gemeente ontwikkeld.

Het Logo staat klaar om gemeenten te ondersteunen om stapsgewijs werk te maken van een lokaal gezondheidsbeleid. Naast gepersonaliseerde promotiematerialen (vlaggen,…) en een communicatie-huisstijl beschikt het Logo over een waaier van methodieken, projecten en materialen om samen meer levenskwaliteit en gezonde levensjaren voor alle burgers te realiseren.

Op 6 november organiseren we in het Provinciehuis in Leuven een inspiratiebeurs en netwerkevenement “Gezonde gemeente? Blije burger”. Hier kom je meer te weten over hoe je gezondheid in het lokale beleid inpast. Je ontmoet er de Minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen en andere vooraanstaande sprekers, je krijgt de kans om ervaringen met andere collega’s uit te wisselen en je maakt kennis met de meest recente materialen, methodieken en de service die het Logo je kosteloos biedt. Tot volgende week!  
Geen opmerkingen:

Een reactie posten