donderdag 30 januari 2014

On track again

We worden steeds ouder. Dat blijkt uit de Vlaamse sterftecijfers, die minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen recent voorstelde. De voornaamste doodsoorzaken in Vlaanderen zijn kanker, hart- en vaatziekten en zelfdoding. Inzoomend op de sterftecijfers door zelfdoding, is er na een daling de laatste jaren helaas weer een toename te vermelden.

Het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie 2012-2020 bevat verschillende strategieën om suïcide te voorkomen. Vers van de pers is de app ‘On track again’, ontwikkeld door de organisatie Zorg voorSuïcidepogers.


Deze app is er voor jongeren die een zelfmoordpoging ondernomen hebben. Onderzoek heeft aangetoond dat een eerdere suïcidepoging de grootste risicofactor is voor suïcide.

Bij het openen van de app, wordt er eerst gepeild naar je stemming. Naargelang je keuze word je doorgeleid naar tips, filmpjes, getuigenissen of rechtstreeks naar de hulplijn 1813. Via deze app moeten jongeren sneller de weg naar de hulpverlening vinden. Want, net daar knelt het schoentje. Als het gaat om psychische problemen, zoeken we te weinig hulp. Dit geldt ook voor jongeren. Vaak vertellen ze aan niemand dat ze een zelfmoordpoging ondernomen hebben. Sommigen zoeken hulp bij leeftijdsgenoten, maar enkel als deze geheimhouding beloven…

Psychische problemen zijn heel menselijke reacties op gebeurtenissen, omstandigheden, ervaringen, … Hierdoor wordt onze veerkracht aangetast. Net zoals we aan onze fysieke gezondheid kunnen werken door gezond te eten, veel te bewegen, deel te nemen aan bevolkingsonderzoeken, … kunnen we onze veerkracht verhogen.

Wil je zelf of met je organisatie aan de slag met dit thema, het aanbod van Logo Oost-Brabant spreekt je zeker aan. Meer weten, contacteer het Logo.

Liesbeth
liesbeth@logo-oostbrabant.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten