woensdag 12 februari 2014

Burger, bestuur, dino's en gezondheid

Op 21 januari legde ik het examen 'Burger en Bestuur' af. Mijn voorlaatste vak in de master overheidsmanagement en -beleid aan de KU Leuven. Vrijdag worden de resultaten bekend gemaakt. Spanning alom.

In het vak werd naast abstracte theoretische diepgang ook plaats gemaakt voor meer bevattelijke inzichten. Over inspraak en participatie. En hoe dat kan bijdragen aan draagvlak voor en betrokkenheid bij beleid. Ik ben het eens met Joke, Elke en Nancy - enthousiaste auteurs van Tot Uw Dienst - dat een overheid open en transparant moet functioneren. Dat authenticiteit belangrijk is en dialoog noodzakelijk. Dat die dino-cultuur nu wel voltooid verleden tijd mag worden.

Immers, hoe kan een overheid bepalen of ze de goede dingen doet en of ze de dingen goed doet vanuit een kantoor? Beleid krijgt invulling op het veld. Het is dan ook deels daar dat het tot stand moet komen. 

Een voorbeeld: een lokaal preventief gezondheidsbeleid. In een aantal gemeenten bestaan gezondheids- of welzijnsraden. Daarin zitten vertegenwoordigers van verenigingen uit de buurt, welzijns- of gezondheidsambtenaren, gewone burgers, de schepen... Er wordt gedialogeerd over problemen en oplossingen. Er worden acties ondernomen en adviezen geformuleerd. Met de Vlaamse Logo's willen we die initiatieven ondersteunen. Dat doen we ook in gemeenten waar geen dergelijke raden bestaan. En in de onderwijs- en zorgsector. We geven input en begeleiden waar nodig. Op maat en met veel goesting voor gezonde actie en gezond beleid.

Als gezondheidspromotoren zijn wij ervan overtuigd dat iedereen recht heeft op een gezonde basis. Dat werken aan gezondheid loont. En wonen in een Gezonde Gemeente - en bij uitbreiding een gezonde omgeving - nog veel meer. Daar kunnen we toe komen door samen actie te ondernemen en beleid te voeren.

Overtuigd van het nut van preventie en zin in gezonde actie of gezond beleid? Laat het ons weten.

Kim
kim@logo-oostbrabant.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten