woensdag 12 maart 2014

1 + 1 = 3?

Gezondheid en milieu zijn thema’s die veel synergie vertonen. De gezondheid beschermen is voor veel burgers het belangrijkste doel van het milieubeleid. Denk maar aan de gezondheidsrisico’s veroorzaakt door fijn stof in het verkeer. En omgekeerd houdt het gezondheidsbeleid best rekening met de zorg om het milieu. In het bevorderen van de fruit- en groenteconsumptie hebben seizoensproducten en inlandse teelt een voetje voor.

Zo zet onze organisatie dit jaar in op het aanwakkeren van actief woon- werkverkeer van werknemers van gemeenten, steden en OCMW’s. Dit actiepunt past perfect binnen de klimaat- én gezondheidsengagementen die openbare besturen vorig jaar officieel ondertekenden. In samenwerking met de mobiliteitsdienst van de provincie brengen we hun verplaatsingsgedrag en motieven in kaart en ondersteunen we de opmaak en uitvoering van een actieplan waarmee het openbaar bestuur vooropgestelde doelstellingen realiseert. Vanuit een voorbeeld- en trekkersfunctie stimuleert ze daarop actief verplaatsingsgedrag van alle inwoners. We kunnen veel realiseren als diverse beleidsdomeinen en maatschappelijke sectoren aan eenzelfde zeel trekken.

De actie ‘Ik drink slim’ is nog zo’n voorbeeld. Dit schooljaar nemen 96 scholen, 1.292 klassen en 4.413 leerlingen deel en bevorderen zo gezonde drinkgewoonten van 6-jarige kinderen. Een week lang beoordelen ze zelf hun drankjes door een groen-oranje-roodsticker te kleven in een dagboekje. Deze noeste arbeid belonen we met een diploma en een stevige drinkbus. Vanuit gezondheids- én milieuoogpunt communiceren we aan de schoolverantwoordelijken, de leerlingen en hun ouders een rangorde in de aanbevolen drankenconsumptie. Te grote consumptie van gesuikerde drankjes ingepakt in kostelijke afval raden we af. Kraantjeswater, waarvan de kwaliteit in Vlaanderen streng is gecontroleerd, staat met stip bovenaan. Toch de logica zelve?


Bron foto: www.ocmwgeetbets.be

Helaas, dit is buiten de waarden van de bron- en mineraalwater- en frisdrankindustrie gerekend. De promotie van kraantjeswater, ten nadele van water of drankjes dat de industrie ingepakt aanlevert, ligt onder vuur.

Schoon drinkwater lijkt heel gewoon, haast vanzelfsprekend, totdat we ergens terecht komen waar dit niet zo is. Drinkbaar water uit de kraan, gezond, goedkoop, makkelijk en vrij van verpakkingsafval: het is een verworvenheid die we moeten koesteren.

Annick
annick@logo-oostbrabant.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten