donderdag 10 april 2014

Hoofdzaken

Zoals elke morgen surf ik graag even naar enkele nieuwssites, om zo op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen in de media als het gaat over gezondheid.

De Standaard kopt vandaag met “Met ons hart gaat het beter, met ons hoofd heel wat minder.
De Belg sterft minder vaak aan hart- en vaatziekten dan vroeger, maar vaker als gevolg van een psychische aandoening. Psychische en gedragsstoornissen veroorzaakten in 2011 bijna 3.900 doden, terwijl dat er in 1998 maar 3.455 waren. Daarbij worden alcohol- of drugsgerelateerde overlijdens geteld, maar ook bijvoorbeeld dementie en schizofrenie. Als we alleen naar Vlaanderen kijken, is de stijging nog een pak forser, een stijging met liefst 32 procent. Dat de Belg het mentaal zwaar heeft, blijkt ook bij de niet-natuurlijke overlijdens. In 2011 telde ons land 2.084 zelfdodingen. Goed voor 2 procent van het totale aantal overlijdens en een lichte stijging tegenover 1998.

Toch was er nog niet zo lang geleden goed nieuws op dit front. Eind januari werd een wetsvoorstel goedgekeurd dat de klinisch psychologen en orthopedagogen als gezondheidsberoepen erkent! Nu is de weg open voor terugbetaling van een consultatie bij een klinisch psycholoog. Het is juist omdat psychische problemen zich nog steeds in de taboesfeer bevinden, dat mensen te laat hulp gaan zoeken. Zeker niet eenvoudig, maar als je koorts hebt ga je toch ook naar de huisarts?! Het is nog niet voor morgen, maar hoop doet leven.

Spread the word!
1813
E is een nieuw nummer en site voor de zelfmoordlijn: 1813 of www.zelfmoord1813.beApp OnTrackAgain
De organisatie Zorg voor Suïcidepogers ontwikkelde de app OnTrackAgain  om jongeren te ondersteunen die een suïcidepoging hebben ondernomen.  De app maakt deel uit van een toolkit voor jonge suïcidepogers bestaande uit brochures voor jongeren en hun naasten (ouders en scholen), en bijhorende websites www.ontrackagain.be en www.opnieuwverder.be.


Nieuwe revalidatiecentrum Walden geopend
De opstart van dit ambulant dagcentrum kadert binnen de verdere uitbouw van het Netwerk Transmurale Zorg regio Leuven-Tervuren (zorgvernieuwingsproject artikel 107). Het centrum biedt een intensieve, maatgerichte behandeling voor cliënten met een psychiatrische problematiek (en psychosociale problemen). Deze behandeling wordt beperkt in tijd (afhankelijk van de problematiek) en is gericht op het verhogen van de autonomie van de cliënt op het gebied van woon- en werkvaardigheden. www.vzwwalden.be


Aan de slag met de Goed Gevoel Stoel
Op zoek naar een groepsmethodiek die de draagkracht van maatschappelijk kwetsbare mensen verhoogt? Dan is de Goed-gevoel-stoel iets voor jou. De opleiding is gratis en vindt plaats in jeugdherberg De Blauwput op 12 mei 2014 van 10 uur tot 16.30 uur. Lees meer of schrijf in.
 

Tot zover de hoofdzaken …
Liesbeth
liesbeth@logo-oostbrabant.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten