vrijdag 26 september 2014

Ongelijkheid in gezondheid

Onlangs las ik in de Knack: (…) “Iedereen is het erover eens dat arme mensen ongezonder en minder lang leven dan rijke. Een kind geboren in Noorwegen leeft gemiddeld dertig jaar langer dan een kind uit Afghanistan. Amerikanen uit de hoogste inkomensgroep leven gemiddeld zes jaar langer dan landgenoten uit de laagste inkomensgroep.” Onderaan de sociale ladder staan, kan je levensjaren kosten. Ook in België is dit het geval. Zo bedraagt de levensverwachting voor een hooggeschoolde man 80 jaar, voor een laaggeschoolde 72,5 jaar. Een vrouw van 25 jaar zonder opleiding heeft 18 minder gezonde levensjaren voor de boeg.

Het Logo wil een bijdrage leveren om de gezondheidskloof te verkleinen. In de missie van het Logo staat: “We willen de ongezonde kloof tussen armere en rijke bevolkingsgroepen dichtrijden. Er is een pervers en systematisch verband tussen opleiding, sociale status en de mate van gezondheid. (…) In de eerste plaats vragen we aan de overheid om inkomensongelijkheden, armoede en sociale uitsluiting prioritair en structureel aan te pakken. Pas daarna maakt gezondheidspromotie echt een kans.”

Uit de septemberverklaring eerder deze week hebben we geleerd dat armoedebestrijding geen prioriteit is voor de nieuwe regering. Desondanks hopen we dat de minister van volksgezondheid verder wil inzetten op het verkleinen van de gezondheidskloof.

Het Logo heeft verschillende strategieën uitgewerkt om de ongelijkheid in gezondheid aan te pakken. We waken over de toegankelijkheid van preventiemethodieken, organiseren regelmatig overleg met intermediairs die de doelgroep bereiken en streven naar een actieve participatie van deze intermediairs in het Logo-netwerk en bij het uitdragen van activiteiten. Uiteraard proberen we ook binnen ons team de kennis betreffende communicatie en bereik naar kansengroepen te verbreden en verdiepen.

Op 27 november organiseren we een netwerk-evenement “Ongelijkheid  in gezondheid: een uitdaging voor lokale besturen”. Daarmee willen we lokale besturen inspireren en motiveren om in te zetten op het verkleinen van de gezondheidskloof. Want investeren in (de gezondheid van) kansengroepen levert op termijn niet alleen gezondheidswinst op. Een goede gezondheid vergroot de kansen die mensen hebben om zichzelf te ontwikkelen en te participeren in de maatschappij, op de arbeidsmarkt of op de school. Een investering die dus op veel vlakken loont.

Barbara 

vrijdag 19 september 2014

Teambuilding

Gisteren zijn we met het hele team van Logo Oost-Brabant op teambuilding geweest. De weergoden waren ons alleszins niet goed gezind. Het regende pijpenstelen bij het vertrek met ons alternatief vervoermiddel (lees gocarts). Want het was gisteren tenslotte Car Free Day. 


We staan bij het Logo elke dag voor heel wat uitdagingen. We hebben er dus alle baat bij dat de collega’s aan één zeel trekken, geëngageerd zijn en het gevoel hebben dat iedereen erbij hoort. Een teambuilding kan de banden tussen collega's versterken en hun teamgeest een boost geven. Aan teamgeest geen gebrek hier bij Logo Oost-Brabant. Maar het is zeker fijn om de collega’s  eens beter te leren kennen in een andere context dan de werkvloer. Want ik ben ervan overtuigd dat je beter kan samenwerken als je elkaar beter kent. Elk individu heeft een eigen persoonlijkheid en andere sterktes. Dat hebben we dan ook gemerkt in de loop van de dag. De ene was empathisch, de andere meer prestatiegericht of eerder strategisch of was het leergierig. Hieronder alle sterktes van Logo Oost-Brabant in een appeltje.  Weet jij welke sterkte bij welke medewerker hoort? Wij ondertussen wel.

Dat we een sterkt team waren dat wisten we al ;-) Maar wat we vooral onthouden is dat elke collega een meerwaarde betekent voor het Logo. En dat we nooit meer bier drinken dat smaakt als een gemalen sigaret.
Een impressie van onze dag:


Joke
joke@logo-oostbrabant.be

vrijdag 12 september 2014

S.T.O.P.

Hoe ga jij naar het werk, de school of de sportclub? Te voet, per fiets, met het openbaar vervoer of de auto? Denk jij voor elke verplaatsing die je moet maken bewust na over het meest geschikte transportmiddel of handel je eerder op automatische piloot? Stel dat je verschillende opties in overweging neemt, welke factoren krijgen dan de doorslag in je beslissing? Snelheid, parkeermogelijkheid, file en wegenwerken, flexibiliteit & onafhankelijkheid, … Maar denk je ook bewust na over de gevolgen van je keuze voor het milieu en je eigen gezondheidKnaagt je geweten als je de wagen neemt? En is de verleiding groot als de auto vlakbij de voordeur staat?


De week van de mobiliteit die voor de deur staat (14 tot 22 september) is een jaarlijkse warme oproep aan iedereen om de auto op stal te laten en op een gezondere, meer duurzame manier je verplaatsingen te overbruggen. Het nut? 
  1. Verkeer is en blijft één van de grootste bronnen van luchtverontreiniging. De Wereld Meteorologische Organisatie berichtte recent nog dat de concentratie aan CO2 sneller dan ooit is gestegen. 
  2. Dagdagelijkse verplaatsingen zijn de ideale manier om aan de beweegnorm van minimaal 30 minuten per dag te komen. 
  3. Van en naar het werk fietsen, stappen of 'treinen' kan een positief effect hebben op het 'ontstressen'. Cijfers van het Fonds voor Arbeidsongevallen toonden immers aan dat er steeds meer accidenten gebeuren onderweg van en naar het werk. Het aantal dodelijke ongevallen van en naar het werk is in 2013 verdubbeld t.o.v. 2012.
Redenen genoeg dus...


Met de Logo collega's willen we alvast ons steentje bijdragen en met z'n allen de auto inruilen voor de fiets op Car Free Day. We stimuleren mekaar en dagen mekaar uit om meer met de fiets of het openbaar vervoer onze verplaatsingen te overbruggen. Bike-to-work is hiervoor een goede methodiek.

We zullen met onszelf en lokale initiatieven moeten beginnen, want het Vlaamse regeerakkoord is weinig belovend wat duurzame en gezonde mobiliteit betreft. De focus verlegt zich van het 'STOP-principe' waarbij je voorrang geeft aan stappers en trappers, vervolgens inzet op openbaar vervoer en pas dan op het private (auto)vervoer naar 'evenwaardigheid van de vervoerswijzen die elkaar aanvullen'.  Naar mijn persoonlijk aanvoelen wordt er nogal veel heil gezocht in het vergroenen van het wagenpark, het vergroenen van de verkeersbelasting, technische ingrepen om de geluidshinder door verkeer te beperken, ... Deze technologische innovaties moeten ondersteund en gepromoot worden, maar aanvullend is ook een brongerichte aanpak nodig die ervoor zorgt dat we meer gestimuleerd en uitgelokt worden om de auto te vervangen door de fiets. Dit bereik je niet alleen met sensibiliserende acties zoals week van de mobiliteit, maar ook met infrastructurele aanpassingen die het voor de fietser aangenaam, efficiënt en veilig maken om van A naar B te gaan. Hopelijk komt dit alsnog tot uiting in de nieuwe beleidsverklaring van onze nieuwe minister voor mobiliteit! 

Maar opnieuw, wacht niet op de ander en begin bij jezelf. Doorbreek de filesleur en ontdek hoe leuk en aangenaam het kan zijn om met de fiets of de trein naar het werk, de school, de sportclub te gaan! Geef vervolgens je goesting door aan je kinderen want jong geleerd is oud gedaan!

Stien
Stien@logo-oostbrabant.be


vrijdag 5 september 2014

Quinoa, kaf of koren?

Karamel is kankerverwekkend en tomaat goed voor de prostaat. Goede buren verlagen je risico op een hartinfarct en van te zoute voeding ga je dood. Aspirine vermindert het risico op pancreaskanker en van Kangen-water word je gezonder. Windmolens kunnen ziek maken en yoghurt is het beste wapen in de strijd tegen diabetes… En wat schaft de pot vandaag? Raw food, super food of glutenvrij? Quinoa, gojibessen of een supersmoothie?

Stapelzot word je daar toch van! Tijdschriften, kranten en honderdduizenden webpagina’s bulken van de halfzachte waarheden, overdreven stellingnames en foute raad als het over gezondheid gaat. En wat moeten we daar allemaal mee aanvangen? Sommige mensen zijn zo driftig met hun gezondheid bezig dat ze ziek worden. Andere mensen zien door het bos de bomen niet meer en geven op.

Naar schatting 75% van de mensen verwerft kennis over gezondheid via de media. In opdracht van de Vlaamse Gemeenschap ontwikkelde het Centrum voor Evidence-Based Medicine (Cebam) de onafhankelijke website ‘Gezondheid en Wetenschap’. De site biedt betrouwbare en toegankelijke informatie over gezondheid, gebaseerd op degelijk wetenschappelijk onderzoek of Evidence-Based Medicine (EBM). De rubriek ‘Gezondheidsnieuws onder de loep’ houdt mediageniek gezondheidsnieuws tegen het licht. Nee, kokosvet is niet gezonder dan ander vet. En ja, multivitamines zijn weggegooid geld als je niet kampt met een vitaminegebrek. Scherp je blik en abonneer je op de wekelijkse nieuwsbrief.

De informatie die de media verspreidt over gezondheid beïnvloedt uiteraard ook ons denken en handelen. Zal ik deelnemen aan een screeningsprogramma? Maak ik wel de juiste keuze wanneer ik verschillende behandelingen kan kiezen? Begrijp ik wel goed alle richtlijnen voor een gezonde voeding? Moet ik met deze klachten naar de arts?
Over ‘health literacy’ organiseert de Koninklijke Academie voor Geneeskunde op woensdag 17 september in Brussel een seminarie "Hoe gezondheidsvaardigheden in Vlaanderen verhogen?". Op het seminarie presenteren experten resultaten van recent onderzoek naar de gezondheidsvaardigheden van de Vlamingen. Vertegenwoordigers van burgers, zorgverleners en experten bespreken in een debat toekomstgerichte initiatieven.

Over ‘het bos en de bomen’ organiseren de collega’s van Logo Brugge-Oostende op donderdag 6 november een symposium.

En ook wij dragen ons steentje bij. Deze maand bezorgen we aan alle lokale besturen de ‘gemeentelijke gezondheidsgids’. We vragen hen om de gids te publiceren in hun infoblad of website en eventueel aan te vullen met contactgegevens van de preventieve dienstverleners in hun gemeente. In de gids vinden burgers een overzicht van de prioriteiten die we in Vlaanderen nastreven als het over gezond leven gaat en de kern van de leefstijlaanbevelingen.


Annick
annick@logo-oostbrabant.be