vrijdag 26 september 2014

Ongelijkheid in gezondheid

Onlangs las ik in de Knack: (…) “Iedereen is het erover eens dat arme mensen ongezonder en minder lang leven dan rijke. Een kind geboren in Noorwegen leeft gemiddeld dertig jaar langer dan een kind uit Afghanistan. Amerikanen uit de hoogste inkomensgroep leven gemiddeld zes jaar langer dan landgenoten uit de laagste inkomensgroep.” Onderaan de sociale ladder staan, kan je levensjaren kosten. Ook in België is dit het geval. Zo bedraagt de levensverwachting voor een hooggeschoolde man 80 jaar, voor een laaggeschoolde 72,5 jaar. Een vrouw van 25 jaar zonder opleiding heeft 18 minder gezonde levensjaren voor de boeg.

Het Logo wil een bijdrage leveren om de gezondheidskloof te verkleinen. In de missie van het Logo staat: “We willen de ongezonde kloof tussen armere en rijke bevolkingsgroepen dichtrijden. Er is een pervers en systematisch verband tussen opleiding, sociale status en de mate van gezondheid. (…) In de eerste plaats vragen we aan de overheid om inkomensongelijkheden, armoede en sociale uitsluiting prioritair en structureel aan te pakken. Pas daarna maakt gezondheidspromotie echt een kans.”

Uit de septemberverklaring eerder deze week hebben we geleerd dat armoedebestrijding geen prioriteit is voor de nieuwe regering. Desondanks hopen we dat de minister van volksgezondheid verder wil inzetten op het verkleinen van de gezondheidskloof.

Het Logo heeft verschillende strategieën uitgewerkt om de ongelijkheid in gezondheid aan te pakken. We waken over de toegankelijkheid van preventiemethodieken, organiseren regelmatig overleg met intermediairs die de doelgroep bereiken en streven naar een actieve participatie van deze intermediairs in het Logo-netwerk en bij het uitdragen van activiteiten. Uiteraard proberen we ook binnen ons team de kennis betreffende communicatie en bereik naar kansengroepen te verbreden en verdiepen.

Op 27 november organiseren we een netwerk-evenement “Ongelijkheid  in gezondheid: een uitdaging voor lokale besturen”. Daarmee willen we lokale besturen inspireren en motiveren om in te zetten op het verkleinen van de gezondheidskloof. Want investeren in (de gezondheid van) kansengroepen levert op termijn niet alleen gezondheidswinst op. Een goede gezondheid vergroot de kansen die mensen hebben om zichzelf te ontwikkelen en te participeren in de maatschappij, op de arbeidsmarkt of op de school. Een investering die dus op veel vlakken loont.

Barbara 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten