vrijdag 12 september 2014

S.T.O.P.

Hoe ga jij naar het werk, de school of de sportclub? Te voet, per fiets, met het openbaar vervoer of de auto? Denk jij voor elke verplaatsing die je moet maken bewust na over het meest geschikte transportmiddel of handel je eerder op automatische piloot? Stel dat je verschillende opties in overweging neemt, welke factoren krijgen dan de doorslag in je beslissing? Snelheid, parkeermogelijkheid, file en wegenwerken, flexibiliteit & onafhankelijkheid, … Maar denk je ook bewust na over de gevolgen van je keuze voor het milieu en je eigen gezondheidKnaagt je geweten als je de wagen neemt? En is de verleiding groot als de auto vlakbij de voordeur staat?


De week van de mobiliteit die voor de deur staat (14 tot 22 september) is een jaarlijkse warme oproep aan iedereen om de auto op stal te laten en op een gezondere, meer duurzame manier je verplaatsingen te overbruggen. Het nut? 
  1. Verkeer is en blijft één van de grootste bronnen van luchtverontreiniging. De Wereld Meteorologische Organisatie berichtte recent nog dat de concentratie aan CO2 sneller dan ooit is gestegen. 
  2. Dagdagelijkse verplaatsingen zijn de ideale manier om aan de beweegnorm van minimaal 30 minuten per dag te komen. 
  3. Van en naar het werk fietsen, stappen of 'treinen' kan een positief effect hebben op het 'ontstressen'. Cijfers van het Fonds voor Arbeidsongevallen toonden immers aan dat er steeds meer accidenten gebeuren onderweg van en naar het werk. Het aantal dodelijke ongevallen van en naar het werk is in 2013 verdubbeld t.o.v. 2012.
Redenen genoeg dus...


Met de Logo collega's willen we alvast ons steentje bijdragen en met z'n allen de auto inruilen voor de fiets op Car Free Day. We stimuleren mekaar en dagen mekaar uit om meer met de fiets of het openbaar vervoer onze verplaatsingen te overbruggen. Bike-to-work is hiervoor een goede methodiek.

We zullen met onszelf en lokale initiatieven moeten beginnen, want het Vlaamse regeerakkoord is weinig belovend wat duurzame en gezonde mobiliteit betreft. De focus verlegt zich van het 'STOP-principe' waarbij je voorrang geeft aan stappers en trappers, vervolgens inzet op openbaar vervoer en pas dan op het private (auto)vervoer naar 'evenwaardigheid van de vervoerswijzen die elkaar aanvullen'.  Naar mijn persoonlijk aanvoelen wordt er nogal veel heil gezocht in het vergroenen van het wagenpark, het vergroenen van de verkeersbelasting, technische ingrepen om de geluidshinder door verkeer te beperken, ... Deze technologische innovaties moeten ondersteund en gepromoot worden, maar aanvullend is ook een brongerichte aanpak nodig die ervoor zorgt dat we meer gestimuleerd en uitgelokt worden om de auto te vervangen door de fiets. Dit bereik je niet alleen met sensibiliserende acties zoals week van de mobiliteit, maar ook met infrastructurele aanpassingen die het voor de fietser aangenaam, efficiënt en veilig maken om van A naar B te gaan. Hopelijk komt dit alsnog tot uiting in de nieuwe beleidsverklaring van onze nieuwe minister voor mobiliteit! 

Maar opnieuw, wacht niet op de ander en begin bij jezelf. Doorbreek de filesleur en ontdek hoe leuk en aangenaam het kan zijn om met de fiets of de trein naar het werk, de school, de sportclub te gaan! Geef vervolgens je goesting door aan je kinderen want jong geleerd is oud gedaan!

Stien
Stien@logo-oostbrabant.be


Geen opmerkingen:

Een reactie posten