donderdag 21 april 2016

Een stap vooruit, twee achteruit

Naar aanleiding van de recente begrotingscontrole maakte Maggie De Block, minister van volksgezondheid haar antitabaksplan bekend. Rokers kunnen zich verwachten aan een nieuwe accijnsverhoging en een betere terugbetaling van rookstopbehandelingen. Ze is ook voorstander van een verbod op roken met kinderen in de wagen. Met deze interventies wil ze het aantal rokers tegen 2018 onder de 17% brengen. Prompt kreeg de minister een pluim van Kom op tegen Kanker, die een aantal beleidsverzoeken van haar lijstje kan schrappen.

Terzelfdertijd verschijnt in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit met de regeling van de elektronische sigaret. Een FAQ-lijstje op de website van de FOD Volksgezondheid verduidelijkt de wetgeving voor kopers en verkopers.

“Mag ik zomaar e-sigaretten verkopen? Ja, de verkoop van e-sigaretten is toegelaten onder deze voorwaarden. De verkoop van e-sigaretten is verboden aan jongeren onder de 16 jaar. Verkochte producten die nicotine bevatten moeten bij de FOD Volksgezondheid genotifieerd worden. De etikettering en de samenstelling van de producten is ook gereglementeerd.”

“Is een e-sigaret nu gezonder dan een gewone sigaret? Op korte termijn wel, aangezien de gebruiker minder wordt blootgesteld aan toxische stoffen dan een gewone roker: bij het verdampen van een e-sigaret wordt geen tabak verbrand. Er komt wel een beperkt aantal toxische stoffen vrij. Op lange termijn (na maanden of jaren gebruik) is er nog geen duidelijkheid over de gevolgen van het gebruik van e-sigaretten. Aangezien nicotine en andere stoffen die vrijkomen bij het dampen verre van onschuldig zijn en mogelijks schadelijk zijn, raadt de Hoge Gezondheidsraad de nodige voorzichtigheid aan.”

Samengevat: Anno 2016, te midden van de jarenlange strijd van talloze mensen, organisaties en overheden tegen verslavingen allerhande, krijgt het elektronisch dampen van de sterk verslavende stof ‘nicotine’ door een metalen koker, een legaal statuut. Vanaf 16 jaar kan je het toestel en de flesjes nicotine vlotjes aankopen. En nee, je hoeft niet naar de apotheek.

Een nicotineverslaving is minder schadelijk dan een tabaksverslaving zo luidt de redenering en daarom verdient de e-sigaret minstens een evenwaardige behandeling dan de gewone sigaret… Hoe gewoon is een sigaret? De productie en de verkoop van sigaretten is een historisch accident met wereldwijd miljoenen slachtoffers. Moet je daar als beleidsmaker op voort borduren?

In de grootste winkelstaart van Leuven vind je sinds maart een hippe ‘dampwinkel’. De winkel etaleert de onschadelijkheid van het inademen van nicotine parmantig in het straatbeeld. Ik krijg het niet uitgelegd aan mijn kinderen.Annick
annick@logo-oostbrabant.be